Fokkersdag-Jonge Dierendag 2008.

 

Om op zaterdag 13 september onze Fokkersdag/Jonge Dierendag te houden, moet er vrijdags worden opgebouwd.

Dank zij een vast team van enthousiaste en ervaren medewerkers, is dat een fluitje van een cent aan het worden. De kooien uit Eelde gehaald, dekzijlen op de grond, plastic langs de muur, kooien opzetten, strooisel erin, nummers eraan en ¨Voila¨ om dik 7 uur staat alles en is er koffie. Ook werd er dit jaar een eierenpresentatie gehouden. Ca. 25 schaaltjes met 3 eieren + foto van o.a. alle te keuren rassen, dit alles onder de bezielende leiding van bedenker Aaldert Bazuin. Het raden van het gezamenlijke gewicht  van een struisvogelei, een groot en een kriel ei + 2 kwarteleitjes, totaal 1750 gram, bleek voor menigeen geen gemakkelijke opgave. Bij de antwoorden van de 45 deelnemers schommelt het gewicht tussen de 4,5 gram en 2780 gram. Winnaar werd Thijs Ipema uit Vries en ontvangt de prijs, een mand met o.a. een fles advocaat en een pak eierkoeken.

 

De zaterdag.

Na het openingswoord van onze voorzitter en  een eerste kopje koffie, kunnen de heren keurmeesters om even na 9 uur aan hun werk beginnen. Dhr. Van Riessen de konijnen en de 2 siervogels, De heren Feringa en Kiewiet bij de kippen.

 

En dan de resultaten.

Bij de grote hoenders dit jaar geen F, zelfs geen ZG 95.

Van de 22 ingezonden dieren behaalden er slechts 3 het predicaat ZG 94. De mooiste  was een goudhalzig blauw Drents Hoen, een hen, van Jan Willem Diemer uit Eexterzandvoort. Bij de 5 grote Barnevelders van Peter Westera behaalde de beste een ZG 94, zo ook een Schijndelaar van Henk Schuring. Dit vrij nieuwe Nederlandse ras is een zeldzaamheid op de meeste tentoonstellingen evenals de 12 grote Lakenvelders van ons nieuwe lid H. Kokenberg uit Gasselternijveen. Hiervan mocht de beste, een hen, met het predicaat ZG 93 naar huis.

Bij de dwerghoenders werd het bal geopend door de Nederlandse Sabelpootkrielen van Jorn Bonder (ZG 94) en Bart Wiechers (ZG 93). De patrijskleurige Hollandse Krielen van Jan Mulder uit Assen behaalden allen ZG met als beste een ZG 95, dit gold ook voor Hip Alberts met een zilverpatrijs-variant.

Jan Willem Diemer behaalde de 2de prijs met een Drentse Kriel in de kleur gezoomd blauwpatrijs, een F.

Aaldert Bazuin had o.a. 6 Barnevelder Krielen uit de hokken gehaald waarvan de laatste in de rij een ZG 94 mocht laten noteren. Ook had hij nog 7 Appenzeller Spitskuifkrielen meegenomen, maar was volgens mij vergeten de staarten mee te nemen, de meest complete

kreeg een ZG 93.

Tenslotte waren er ook nog 4 Australorps tijdelijk naar ¨de Pan¨verhuisd, allen Zeer Goed, waarvan 1 met ZG95.

Het was 13 september stil aan de Veltenburgerdijk.

De no.1 van de show was een goudpel Assendelfterkriel van Erwin Homan, F 96. Dit beestje had ook al de J.D.Dag van

G.P.C. in Groningen gewonnen! (Schijnt die kwajongen er nu echt verstand van te hebben??). Vader Homan behaalde met een goud zwartgezoomde Sebright de 4de prijs, ook met een F.

Bielefelder Krielen, 9 stuks waarvan de mooiste een F. en slechts 1 Sulmtaler (ZG 94) van uw penningmeester.

18 Wyandotte krielen in verschillende kleuren van

H. Kokenberg (meerzomig  zilverpatrijs) ZG 95, Jacob Rossing (wit) ZG 93 & (zilver- zwartgezoomd) ZG 94 en Jolanda Koekkoek ( rood porselein) ZG 94.

Bij de New Hampshire´s was Peter Westera deze keuring W. Landlust (ZG 95) de baas, bij zowel de hanen als de hennen een F. Het hennetje was goed  voor de 3de prijs van de dag.

Willem Kroeze kon het grote aantal FF van vorig jaar niet evenaren, maar alle 8 Australorps die hij inzond behaalden een ZG, (1 x 93, 3 x 94 en zelfs 4 x ZG 95). Dit is geen beginnersgeluk meer, deurgoan Willem!!

Tenslotte nog 2 ¨Sier¨vogels, een Steen en een Bamboe-patrijs, maar deze bleken nog al slecht in elkaar te zitten.

De meeste veren lagen in de kooi i.p.v. aan het dier. De mooiste van deze diergroep kon naar huis met een V’tje.

 

De Konijnen.

Van de 44 aanwezige konijnen was de Vlaamse reus (G) van Sietske Mulder als 1ste aan de beurt om zich van haar beste kant te laten zien aan keurmeester van Riessen, gevolgd door haar 5 Groot-Zilvers met als hoogste score een ZG. Henk Schuring bracht 2 Belgische Hazen en een Klein Lotharinger mee, deze laatste behaalde een F.

11 Blauwe Weners, oud en jong, man en vrouw, van Roel Karsens met een F. voor een jonge ram en de 2de prijs, gevolgd door een zestal met ZG.

De Familie Brink uit Yde, voor het eerst op onze keuring, en al fanatiek mee geholpen tijdens opbouw en afbraak, brachten diverse konijnen mee. Rexen, Dwergrexen, Tan´s en een Sallander, een Tan ram was met ZG de beste.

Evert Jan Westerhof werd kampioen met een Tan, een voedster met predicaat F. Een week later werd dit dier kampioen bij de Tentoonstelling van de Vriendenkring in Eelde, hulde !!. Ook een rammetje van Evert Jan mocht een F. mee naar de Oosterkampen nemen.

En tenslotte, onze zwoeger, Aaldert Bazuin, hij bracht 2 Dalmatiner Rexen mee waarvan de voedster een ZG kreeg.

Dit was ook weggelegd voor een Castor  en een Dalmatiner Dwergrex, ook van onze voormalige kapper.

 

Nadat de beide Kippenkeurmeesters met elkaar in overleg waren geweest en de einduitslag aan het bestuur overhandigd hadden, konden de prijzen uitgereikt worden. Daarna de kippen en de konijnen weer in de kisten en een uurtje later zijn de kooien weer in Eelde en alles is weer aan de kant. Nog even onder het genot van een glaasje napraten en de Fokkersdag-J.D.dag 2008 zit er weer op.

Weer een geslaagde dag en op naar het volgende evenement.

 

                                               Jan de Jonge

 

 

 

 

Nogmaals de prijswinnaars:

 

Grote Hoenders.

1.      J.W. Diemer                    Drents Hoen, hen

 

Dwerghoenders.

1.     Combinatie Homan             Assendelfter Kriel ,hen

2.    J.W. Diemer                     Drentse Kriel, hen

3.    P.A. Westera                     New. Hampshire Kriel hen

4.    Combinatie Homan             Sebright, hen

 

Konijnen.

1.     E.J. Westerhof                 Tan, voedster

2.    R. Karsens                        Blauwe Wener, ram

 

 

 

 

 

En onze zwoeger van de dag: 

 

Aaldert Bazuin