VRIES

Kleindierensport-vereniging Vries bestaat komende donderdag (26 februari) vijftig jaar! De kleine vereniging zal deze mijlpaal niet voorbij laten gaan. Op het programma: een gezellige avond (komende vrijdag!), een excursie en een jubileumshow. Een deel van het bestuur geeft tekst en uitleg.
Op 26 februari 1965 is het allemaal begonnen. De vereniging is opgericht door een aantal liefhebbers, waarvan er nog een leeft en nog lid is: Jan Hoven. “Jan ging op de fiets langs al die liefhebbers, woonachtig in Eelde, Bunne, Vries en Tynaarlo”, vertelt Jan de Jonge, maar zeg maar gerust Jan ‘Tuut’ want zo kent iedereen hem.  Voorzitter is overigens een Peizenaar, Jan Veenstra.  “In het begin hadden we alleen konijnen. De vereniging is ook onder die naam opgericht: konijnenfokvereniging. Later werd het ‘pluimvee en konijnenvereniging’ en tegenwoordig ‘Kleindierensportvereniging Vries’ (KSV).  “We hebben ook wel eens leden gehad met watervogels, ganzen en patrijzen, maar de hoofdmoot is veranderd van konijnen naar kippen”. Waarom? “Het is een kwestie van voorkeur”, zegt Veenstra, maar de voorzitter noemt ook een praktische reden. “Met konijnen heb je meteen een kar vol stront.” Kippen houden vergt dus minder werk. Al moet je wel de ruimte hebben, zoals Jan Tuut heeft.  KSV Vries staat voor ‘de vereniging tot veredeling en instandhouding der rassen’. En dat laatste is de voornaamste doelstelling: het in standhouden van rassen, zeldzame zuivere rassen. Zoals Assendelft, Wyandottes, Sebright, Bielefelders, Barnevelder Kriel. Nieuwe rassen zijn Serama’s, ’s werelds kleinste kip en Schijndelaars. Bijzonder bij de kleindieren zijn de kleurslagen, die ontstaan door het fokken.  “De Drentse hoender is wel bekend, maar de kleuren, zilverhalzig en goudhalzig, zijn zeldzaam.” Dat deze hobby vergrijst, is niet nieuw. “Daar hebben alle verenigingen mee te maken”, weet Jan.  De jeugd zit alleen maar achter de computer is een veelgehoorde klacht. “Of ze zijn even lid tot dat de hormonen opspelen. Je krijgt ze er niet warm voor. Ouders moeten er ook achter staan. En bij kippen is het zo: dan heb je ook een haan nodig. Mensen willen dat lawaai niet. Kijk, ik woon afgelegen, waar ik wel een heel muziekkoor heb aan hanengeluiden”, zegt Veenstra. “Maar het is ook zo: als je zo’n geluid wilt horen, hoor je ze ook”, vindt Geesje Homan.  “En mensen zijn minder verdraagzaam dan vroeger. Toch mogen we qua ledenaantal niet klagen. Bij de oprichtingsvergadering waren negen personen aanwezig. We hebben momenteel 57 en dat is vrij constant. Ter vergelijking: mensen betaalden 2,50 gulden per jaar, de jeugd 1,25 gulden. Nu is het 12,50 euro per jaar en dat is nog maar een schijntje.”, vindt De Jonge.  KSV zit niet stil. Het huidige bestuur bestaat uit vier personen: Jan Veenstra (voorzitter, Jan de Jonge (penningmeester), Geesje Homan (secretaris) en Sietske Mulder (tatoeëerder).  “We vergaderen vijf keer per jaar.  Vaak hebben we een spreker. We hebben een mooi clubblad, ‘Ons Contact’ (dat kunnen we beamen, red.). Jaarlijks laten we de fokresultaten zien in De Pan. Ons club café is Café Centraal in Tynaarlo, maar de tentoonstellingen houden we in De Pan, die mensen van het dorpshuis zijn ook heel geschikt. We hebben een vaste groep vrijwilligers, daar kunnen we altijd een beroep op doen. Ze zijn onmisbaar.”


In het kader van het jubileum wordt vrijdag een gezellige avond gehouden voor leden en adverteerders, in Café Centraal. Met diverse vormen van vermaak.  In de zomer (6 juni) hebben we een excursie naar Vogelpark Ruinen en van 10 tot en met 12 december een Jubileumshow in De Pan. Dat is een open show, waarbij ook omliggende verenigingen mogen inzenden.” Wanneer dan het bestuur (op Sietske na) op de foto moet, kan dat natuurlijk niet zonder de kleindieren, in dit geval de tuten van Jan, die wel even gevangen moeten worden. De KSV, voor het nut, de sier en het plezier.